Czas

TERMIN:

22 – 23 października 2016 roku

GODZINY OTWARCIA:

Strefa dla rekrutów

Sobota (22 października):

od godz. 10:00 do 18:00

Niedziela (23 października):

od godz. 10:00 do 17:00

Strefa dla oficerów

Sobota (22 października):

od godz. 10:00 do 20:00

Niedziela (23 października):

od godz. 10:00 do 18:00

Kasy biletowe

Sobota (22 października):

od godz. 09:30 do 17:30

Niedziela (23 października):

od godz. 09:30 do 16:30

Pamiętajcie, że bez biletu albo zaproszenia nie wejdziecie na teren Międzynarodowych

Targów Poznańskich! Bilet bądź zaproszenie należy zachować do momentu opuszczenia

terenu MTP.